Aktualności

OBLICZA WSPÓŁCZESNEJ ETYKI

dodane: 22 listopada 2023 19:12

Jubileusz pracy naukowo-dydaktycznej

ks. prof. dr. hab. Ryszarda Monia i prof. ucz. dr hab. Ewy Podrez

Katedra Etyki 

Instytut Filozofii UKSW w Warszawie

ul. Wóycickiego 1/3, Budynek 23, s. 107

9 grudnia 2023 r.

10.00 Otwarcie konferencji i powitanie uczestników

Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, Rektor UKSW

Kard. Kazimierz Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski, Wielki Kanclerz Wydziałów Kościelnych UKSW

Ks. prof. ucz. dr hab. Maciej Bała, Dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW

Ks. prof. ucz. dr hab. Ryszard Sadowski, Dyrektor Instytutu Filozofii UKSW

10.20 Wręczenie i prezentacja ksiąg jubileuszowych

Etyka obowiązku i wartości. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej ks. prof. Ryszarda Monia

W kręgu etyki, literatury i filozofii. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej prof. Ewy Podrez

10.30 Bp prof. ucz. dr hab. Jacek Grzybowski, UKSW 

Laudacja I: Na ścieżkach filozofii i powinności

10.45 Prof. dr hab. Krzysztof Stachewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Laudacja II: Człowiek jako homo moralis i homo ethicus. W poszukiwaniu adekwatnego kształtu moralności i etyki

11.00 Ks. prof. dr hab. Ryszard Moń, UKSW

Od Johna Rawlsa do Emmanuela Lévinasa. Meandry filozoficznego wędrowania

11.15 Prof. ucz. dr hab. Ewa Podrez, UKSW

Dialog między etyką a literaturą

11.30 Przerwa kawowa

12.20 Ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Chrześcijanin i filozofia

12.40 Prof. ucz. dr hab. Piotr Duchliński, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Na jaką antropologię jest dzisiaj skazana etyka? 

13.00 Prof. ucz. dr hab. Anna Drabarek, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Postrzeganie wartości dumy i honoru dawniej i dziś

13.20 Prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wartości w społeczeństwie zmęczenia

13.40 Prof. ucz. dr hab. Alfred Wierzbicki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Co współczesnej etyce może powiedzieć Dante Alighieri?

14.00 Podsumowanie konferencji – ks. prof. ucz. dr hab. Andrzej Kobyliński, kierownik Katedry Etyki w Instytucie Filozofii UKSW


Może warto udostępnić znajomym? Aktualności

2 miesiące temu

Kolęda 2024

Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8:00
8:30 8:30
10:00
11:30 (dla dzieci)
13:00
17:00
18:00
18:30
20:00 (Młodzieży)
Spowiedź

Podczas każdej Mszy Świętej


Adoracja Najświętszego Sakramentu

W każdą niedzielę od 19:00 do 20:00 oraz w dni powszednie od 17:30 do 18:30