Stowarzyszenie Żywego Różańca

Różaniec (z łac. rosarium 'ogród różany') – nazwa katolickiej modlitwy, pierwotnie znanej pod nazwą Psałterza Najświętszej Maryi Panny i kultywowanej od czasów średniowiecznych.Służebnica Boża Paulina Jaricot (1799-1862) to założycielka Dzieła Rozkrzewiania Wiary oraz Żywego Różańca, których celem było duchowe i materialne wspieranie misji i misjonarzy. Dzisiaj także naszą modlitwą i ofiarą możemy wspomóc misje i dzieło nowej ewangelizacji. „Kochałam
Jezusa Chrystusa ponad wszystko na ziemi i z miłości ku Niemu bardziej
niż samą siebie kochałam wszystkich, którzy byli obciążeni pracą lub
cierpieniem”. (słowa sługi Bożej Pauliny Jaricot.)
Stowarzyszenie Żywego Różańca zostało założone przez Paulinę Jaricot w Lyonie w roku 1826. Paulina Jaricot zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później „żywymi różami". Każda z osób tworzących piętnastkę zobowiązywała się do odmawiania jednej tajemnicy, razem więc odmawiali codziennie cały różaniec.
Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa, jakby odmówili cały różaniec.
Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca jest według Założycielki wspieranie
modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła.Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych. Pierwotnie róża liczyła 15 osób, obecnie zaś – po modyfikacji Różańca przez Jana Pawła II – 20 osób. Jan Paweł II wprowadził nową część różańca, uwzględniając lata publicznej działalności Jezusa: „aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii.”

W Polsce obowiązuje Ceremoniał Żywego Różańca,opracowany przez ojca Szymona Niezgodę OP w roku 1977 dla uczczenia stulecia objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, zatwierdzony przez Prymasa Polski, Stefana kardynała Wyszyńskiego.
Żywy Różaniec – CEREMONIAŁ (fragmenty)Żywy Różaniec oznacza: Życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne Tajemnice naszego odkupienia. Z tego powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelii.Życie wiarą, nadzieją i miłością, należeć bowiem do Żywego Różańca znaczy – wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga, a w Bogu i dla Boga ludzi. (...)Żywy Różaniec składa się z ŻYWYCH RÓŻ. Każda Róża posiada piętnaście osób (obecnie 20), z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały Różaniec – piętnaście (obecnie 20) tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej. Przyjmowanie do Żywego Różańca Przyjmowanie do Żywego Różańca dokonuje się w kościele, najlepiej przy ołtarzu Matki Bożej, po Mszy św. lub nabożeństwie. (...)W każdej parafii należy prowadzić Księgę Żywego Różańca, do której wpisuje się imię i nazwisko przyjętych. (...) Przy uzupełnianiu przyjęcie do Żywego Różańca odbywa się bez uroczystych ceremonii i polega na wpisaniu imienia i nazwiska do Księgi, w miejsce osoby, która umarła lub na stałe wyjechała. (...) Na czele Róży stoi zelator lub zelatorka oraz ich zastępcy. Zelatorów mogą wybierać sami członkowie Żywego Różańca przy współudziale ks. Dyrektora. Każda Róża obiera sobie Patrona, od którego bierze nazwę. Wszyscy zelatorzy Żywych Róż tworzą RADĘ ŻYWEGO RÓŻAŃCA, która spośród siebie wybiera Przełożonego i zastępcę. (...)

III. Miesięczna zmiana tajemnic różańcowych Raz w miesiącu członkowie Żywego Różańca dokonują zmiany tajemnic różańcowych. (...)Istnieje podwójny system zmiany tajemnic, mianowicie przez losowanie lub przez ciągłą kolejność tajemnic. (...)

Zmiana tajemnic w kościele następuje po Mszy św. lub po wieczornym nabożeństwie. Zawsze przewodniczy jej ks. Dyrektor, który w kilku słowach zachęca do życia chrześcijańskiego, podaje miesięczną intencję, błogosławi tajemnice przyniesione przez zelatora do ołtarza, wymienia nazwiska zmarłych w ostatnim miesiącu członków Żywego Różańca, odmawia jeden dziesiątek Różańca i kończy nabożeństwo pieśnią maryjną.

IV. Obowiązki w Żywym Różańcu a. Obowiązki członków Żywego Różańca: Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca.Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych.Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika.Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy. (...)UWAGA Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie: w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),Ofiarowania Pańskiego (2 II),Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),w święto Królowej Różańca świętego (w naszej parafii w pierwszą niedzielę października),oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).Stan Żywego Różańca: Obecnie Żywy Różaniec w naszej parafii składa się z 18 żywych róż, każda po 20 osób. Grono naszej parafialnej rodziny Żywego Różańca liczy 360 osób, skupionych w następujących różach:Róża pw. św. Barbary,Róża pw. św. Marii Magdaleny,Róża pw. św. Rity,Róża pw. św. Jadwigi,Róża pw. św. Brygidy,Róża pw. św. Stanisława Kostki,Róża pw. św. Weroniki,Róża pw. św. Anny,Róża pw. św. Teresy Benedykty od Krzyża,Róża pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej,Róża pw. św. Lucyny,Róża pw. św. Marty,Róża pw. św. Klary,Róża pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus,Róża pw. św. Elżbiety,Róża pw. św. Zofii,Róża pw. św. Agnieszki.Róża pw. Niepokalanego Serca NMP. Msze św. dla Stowarzyszenia Żywego Różańca są odprawiane w naszej parafii w każdą I sobotę miesiąca o godz. 8.30, a po niej odmawiana jest cząstka różańca przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, po czym następuje wymiana tajemnic na kolejny miesiąc.

Opiekunem Żywego Różańca jest ks. Andrzej Tokarski. Wszelkich informacji udziela Marta Kicińska 694 694 749. Serdecznie zapraszamy nowych chętnych.
Intencje modlitewne dla członków Żywego Różańca:

Czerwiec 2020Aby za przyczyną błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego zapanowały w naszej Ojczyźnie pokój , zgoda i wzajemny szacunek.Za nas samych – chrześcijan, abyśmy nie sądzili powierzchownie, lecz potrafili dostrzec Boże działanie w ludziach i wydarzeniach.Módlmy się, aby ci, którzy cierpią odnaleźli swoje drogi życia, pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa. (Intencja papieska) (z łac. rosarium 'ogród różany') – nazwa katolickiej modlitwy, pierwotnie znanej pod nazwą Psałterza Najświętszej Maryi Panny i kultywowanej od czasów średniowiecznych.Służebnica Boża Paulina Jaricot (1799-1862) to założycielka Dzieła Rozkrzewiania Wiary oraz Żywego Różańca, których celem było duchowe i materialne wspieranie misji i misjonarzy. Dzisiaj także naszą modlitwą i ofiarą możemy wspomóc misje i dzieło nowej ewangelizacji. 

„Kochałam
Jezusa Chrystusa ponad wszystko na ziemi i z miłości ku Niemu bardziej
niż samą siebie kochałam wszystkich, którzy byli obciążeni pracą lub
cierpieniem”.

 (słowa sługi Bożej Pauliny Jaricot.)
 

Stowarzyszenie Żywego Różańca zostało założone przez Paulinę Jaricot w Lyonie w roku 1826. Paulina Jaricot zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później „żywymi różami". Każda z osób tworzących piętnastkę zobowiązywała się do odmawiania jednej tajemnicy, razem więc odmawiali codziennie cały różaniec.
 

Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa, jakby odmówili cały różaniec


Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca jest według Założycielki wspieranie
modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła.Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnic różańcowych. Pierwotnie róża liczyła 15 osób, obecnie zaś – po modyfikacji Różańca przez Jana Pawła II – 20 osób. Jan Paweł II wprowadził nową część różańca, uwzględniając lata publicznej działalności Jezusa: „aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii.”

 W Polsce obowiązuje Ceremoniał Żywego Różańca,opracowany przez ojca Szymona Niezgodę OP w roku 1977 dla uczczenia stulecia objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, zatwierdzony przez Prymasa Polski, Stefana kardynała Wyszyńskiego.
 

Żywy Różaniec – CEREMONIAŁ (fragmenty)

Żywy Różaniec oznacza: 

 1. Życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne Tajemnice naszego odkupienia. Z tego powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelii.
 2. Życie wiarą, nadzieją i miłością, należeć bowiem do Żywego Różańca znaczy – wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga, a w Bogu i dla Boga ludzi. (...)
 3. Żywy Różaniec składa się z ŻYWYCH RÓŻ. Każda Róża posiada piętnaście osób (obecnie 20), z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały Różaniec – piętnaście (obecnie 20) tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej. 

Przyjmowanie do Żywego Różańca 

 1. Przyjmowanie do Żywego Różańca dokonuje się w kościele, najlepiej przy ołtarzu Matki Bożej, po Mszy św. lub nabożeństwie. (...)
 2. W każdej parafii należy prowadzić Księgę Żywego Różańca, do której wpisuje się imię i nazwisko przyjętych. (...) Przy uzupełnianiu przyjęcie do Żywego Różańca odbywa się bez uroczystych ceremonii i polega na wpisaniu imienia i nazwiska do Księgi, w miejsce osoby, która umarła lub na stałe wyjechała. (...) Na czele Róży stoi zelator lub zelatorka oraz ich zastępcy. Zelatorów mogą wybierać sami członkowie Żywego Różańca przy współudziale ks. Dyrektora. Każda Róża obiera sobie Patrona, od którego bierze nazwę. Wszyscy zelatorzy Żywych Róż tworzą RADĘ ŻYWEGO RÓŻAŃCA, która spośród siebie wybiera Przełożonego i zastępcę. (...)

 III. Miesięczna zmiana tajemnic różańcowych

 Raz w miesiącu członkowie Żywego Różańca dokonują zmiany tajemnic różańcowych. (...)Istnieje podwójny system zmiany tajemnic, mianowicie przez losowanie lub przez ciągłą kolejność tajemnic. (...)

Zmiana tajemnic w kościele następuje po Mszy św. lub po wieczornym nabożeństwie. Zawsze przewodniczy jej ks. Dyrektor, który w kilku słowach zachęca do życia chrześcijańskiego, podaje miesięczną intencję, błogosławi tajemnice przyniesione przez zelatora do ołtarza, wymienia nazwiska zmarłych w ostatnim miesiącu członków Żywego Różańca, odmawia jeden dziesiątek Różańca i kończy nabożeństwo pieśnią maryjną.

 IV. Obowiązki w Żywym Różańcu

 a. Obowiązki członków Żywego Różańca:  

 • Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca.
 • Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych.
 • Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.
 • Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
 • Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika.
 • Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy. (...)

UWAGA

 Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie: 

 • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
 • Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
 • Ofiarowania Pańskiego (2 II),
 • Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
 • Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
 • Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
 • w święto Królowej Różańca świętego (w naszej parafii w pierwszą niedzielę października),
 • oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

Stan Żywego Różańca: Obecnie Żywy Różaniec w naszej parafii składa się z 18 żywych róż, każda po 20 osób. Grono naszej parafialnej rodziny Żywego Różańca liczy 360 osób, skupionych w następujących różach:

 1. Róża pw. św. Barbary,
 2. Róża pw. św. Marii Magdaleny,
 3. Róża pw. św. Rity,
 4. Róża pw. św. Jadwigi,
 5. Róża pw. św. Brygidy,
 6. Róża pw. św. Stanisława Kostki,
 7. Róża pw. św. Weroniki,
 8. Róża pw. św. Anny,
 9. Róża pw. św. Teresy Benedykty od Krzyża,
 10. Róża pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej,
 11. Róża pw. św. Lucyny,
 12. Róża pw. św. Marty,
 13. Róża pw. św. Klary,
 14. Róża pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus,
 15. Róża pw. św. Elżbiety,
 16. Róża pw. św. Zofii,
 17. Róża pw. św. Agnieszki.
 18. Róża pw. Niepokalanego Serca NMP. 

Msze św. dla Stowarzyszenia Żywego Różańca są odprawiane w naszej parafii w każdą I sobotę miesiąca o godz. 8.30, a po niej odmawiana jest cząstka różańca przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, po czym następuje wymiana tajemnic na kolejny miesiąc.

 Opiekunem Żywego Różańca jest ks. Andrzej Tokarski.

 Wszelkich informacji udziela Marta Kicińska 694 694 749. 

Serdecznie zapraszamy nowych chętnych.
 

Intencje modlitewne dla członków Żywego Różańca:

Czerwiec 2024

1. Módlmy się do Najświętszego Serca Pana Jezusa o nowe święte powołania kapłańskie i zakonne oraz opiekę nad księżmi naszej parafii.

2. Módlmy się, aby migranci, uciekający przed wojnami lub głodem, zmuszeni do podróży pełnych niebezpieczeństw i przemocy, znajdowali w krajach, które ich przyjmują, gościnę i nowe możliwości życia. (Intencja papieska)

Lipiec 2024

1. Módlmy się aby wartości moralne, które wskazał nam Bóg leżały u podstaw zmagań i sukcesów sportowych na igrzyskach olimpijskich, ale także w naszych codziennych zmaganiach.

2. Módlmy się, aby sakrament namaszczenia chorych dawał osobom, które go przyjmują, i ich bliskim moc Pana i aby coraz bardziej stawał się dla wszystkich widzialnym znakiem współczucia i nadziei. (Intencja papieska)

Sierpień 2024

1. Módlmy się aby Maryja Królowa Polski wyprosiła u Pana Boga pokój i zgodę dla naszego Narodu oraz jedność wszystkich chrześcijan.

2. Módlmy się, aby przywódcy polityczni służyli swojemu narodowi, pracując na rzecz integralnego rozwoju człowieka i dobra wspólnego, troszcząc się o tych, którzy stracili pracę, i dając pierwszeństwo najuboższym. (Intencja papieska)

Wrzesień 2024

1. Módlmy się na początku roku szkolnego o dary Ducha Świętego dla uczniów, studentów i seminarzystów oraz ich nauczycieli, katechetów i wykładowców.

2. Módlmy się, aby każdy z nas słuchał sercem wołania ziemi oraz ofiar katastrof ekologicznych i zmian klimatycznych i angażował się osobiście w ochronę świata, który zamieszkujemy. (Intencja papieska)
Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8:00
8:30 8:30
10:00
11:30 (dla dzieci)
13:00
17:00
18:00
18:30
20:00 (Młodzieży)
Spowiedź

Podczas każdej Mszy Świętej


Adoracja Najświętszego Sakramentu

W każdą niedzielę od 19:00 do 20:00 oraz w dni powszednie od 17:30 do 18:30