Odnowa w Duchu Świętym

 Cel Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej nie różni się od dążeń całego Kościoła. Odnowa pragnie nawrócenia, zbawienia i uświęcenia Ludu Bożego i jego zjednoczenia we wspólnotę dzieci Bożych. Aczkolwiek Odnowa we wszystkich swych poczynaniach kładzie szczególny nacisk na rolę Ducha Świętego, jednak pozostaje Chrystocentryczna, głosząc, że Jezus jest Zbawicielem i Panem całego świata oraz poucza, że poznanie Go jest jedyną drogą do osiągnięcia pełni i pokoju.

Cechą wyróżniającą Katolicką Odnowę Charyzmatyczną jest zrozumienie, że rola Ducha Świętego w Kościele nie zmieniła się od pierwszych wieków i że możemy doświadczać i dziś Jego wylania, mocy i darów w podobny sposób, jak doświadczali tego pierwsi chrześcijanie.

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „ Strumień Wody Żywej” działająca przy naszej parafii istnieje od 2013 roku. Członkowie grup Odnowy uczestniczą w cotygodniowych spotkaniach modlitewnych aby wspólnie oddawać chwałę Bogu, karmić się Jego Słowem, wspólnie przeżywać Mszę Świętą, poznawać i przybliżać się do Jezusa a także dzielić się świadectwami wiary. 

JEST JEDEN PAN i to dzięki Niemu, pomimo różnic wiekowych, płci, poglądowych i innych łączy nas wielka więź. Nasza Wspólnota to rodzina, to przyjaźń, troska i świadomość, że nie jesteś sam. Zawsze z tobą jest Pan i to On na twojej drodze stawia ludzi, którzy wzajemnie się miłują, tak jak uczy nas On – Jezus Chrystus. 

Grupa ma charakter otwarty i serdecznie zaprasza na spotkania wszystkich chętnych niezależnie od wieku, stanu i płci.

 W Archidiecezji Warszawskiej działa obecnie ok 60 grup modlitewnych Odnowy w Duchu Świętym, które skupiają około 1600 osób. Nad ich formacją czuwa „Centrum Formacji Wieczernik" w Magdalence. Koordynatorami są: ksiądz Andrzej Grefkowicz i Anna Pliszka.
 

Spotkania wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „ Strumień Wody Żywej” odbywają się w każdy wtorek o godz. 19.15 w sali Maxima.

Opiekunem grupy jest ks. Paweł Mazurek.
 
Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8:00
8:30 8:30
10:00
11:30 (dla dzieci)
13:00
17:00
18:00
18:30
20:00 (Młodzieży)
Spowiedź

Podczas każdej Mszy Świętej


Adoracja Najświętszego Sakramentu

W każdą niedzielę od 19:00 do 20:00 oraz w dni powszednie od 17:30 do 18:30