Rozmowy o wierze

Celem Zespołu Rozmów o Wierze (ZRW) jest wzajemne umocnienie wiary, poszerzenie swojej wiedzy religijnej, zdobycie umiejętności obrony swojej postawy wobec ataków przeciw wierze, wyjaśniania nieporozumień wynikających na ogół z elementarnych braków wiedzy o wierze itp. W spotkaniach ZRW uczestniczy ksiądz.Sposób prowadzenia spotkania:

  1. Krótka modlitwa.
  2. Zreferowanie problemu przez jednego z uczestników (w ciągu maksymalnie pół godziny). Temat powinien być znany wszystkim pozostałym osobom.

    Prowadzący (moderator):
    • prowadzi ok. 1-godzinną dyskusję, na zakończenie prosi księdza o wyrażenie swoich uwag i podsumowanie dyskusji,
    • ustala temat na następne spotkanie i osobę referującą.
  3. Sprawy organizacyjne.
  4. Krótka modlitwa i błogosławieństwo przez księdza.

Całość spotkania nie powinna przekraczać 2 godzin.

Spotkania odbywają się w II czwartek miesiąca o godz. 19.15 w salce katechetycznej.


Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8:00
8:30 8:30
10:00
11:30 (dla dzieci)
13:00
17:00
18:00
18:30
20:00 (Młodzieży)
Spowiedź

Podczas każdej Mszy Świętej


Adoracja Najświętszego Sakramentu

W każdą niedzielę od 19:00 do 20:00 oraz w dni powszednie od 17:30 do 18:30