Chrzest Święty

  

C H R Z E S T

I i III niedziela miesiąca – podczas Mszy św. o godz.11.30.

Pozostałe niedziele – po Mszy św.

Zgłoszenie dziecka: ok.10-14 dni przed planowanym terminem chrztu. Czynią to rodzice lub opiekunowie prawni. 

Akt chrztu spisuje się na podstawie aktu urodzenia dziecka. Należy też podać dane chrzestnych: imię i nazwisko, wiek i adres zamieszkania. 

Zaświadczenia chrzestnych o możliwości pełnienia tej funkcji (wydaje parafia zamieszkania - nie zameldowania) mogą być okazane w dniu chrztu. Duszpasterz może też żądać od rodziców dziecka okazania metryki ich ślubu kościelnego.

Chrzestnymi mogą być tylko ci, którzy:

- przyjęli sakrament bierzmowania

- wyznają wiarę zgodnie z nauką Kościoła, tzn. uczestniczą regularnie w Mszy św. niedzielnej, przystępują do sakramentów świętych, cieszą się dobrą opinią otoczenia (oznacza to, że chrzestnym nie może być, np. osoba żyjąca w związku niesakramentalnym).

Katecheza przed chrztem: sobota przed I i III niedzielą miesiąca o g.19 – zgłaszamy się w zakrystii. 

Chrzestni mogą uczestniczyć w katechezie we własnej parafii.

Uwagi:

- do chrztu należy przygotować świecę i białą szatę.

- jeśli dziecko pochodzi z innej parafii, należy okazać zgodę proboszcza na chrzest w naszej parafii. 

- każde dziecko powinno być ochrzczone, jednakże zgodnie z nakazem Kan.868 Kodeksu Prawa Kanonicznego "chrzest należy odłożyć", jeśli istnieje uzasadniona wątpliwość odnośnie do katolickiego wychowania dziecka. 

 
Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8:00
8:30 8:30
10:00
11:30 (dla dzieci)
13:00
17:00
18:00
18:30
20:00 (Młodzieży)
Spowiedź

Podczas każdej Mszy Świętej


Adoracja Najświętszego Sakramentu

W każdą niedzielę od 19:00 do 20:00 oraz w dni powszednie od 17:30 do 18:30