Aby przyjąć sakrament bierzmowania, należy przynieść do kancelarii nastepujące dokumenty:

  1. metrykę chrztu,
  2. zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji (w przypadku osób starszych: świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej),
  3. młodzież szkół gimnazjanych klas trzecich, liceum i technikum zobowiązana jest do uczestnictwa w katechizacji trwającej przez cały rok szkolny.
 

Trwają zapisy na przygotowanie do przyjęcia sakramentu Bierzmowania. Zapraszamy młodzież z klas III gimnazjum i I Liceum. Zapisy w zakrystii oraz w kancelarii parafialnej.
Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8:00
8:30 8:30
10:00
11:30 (dla dzieci)
13:00
17:00
18:00
18:30
20:00 (Młodzieży)
Spowiedź

Podczas każdej Mszy Świętej


Adoracja Najświętszego Sakramentu

W każdą niedzielę od 19:00 do 20:00 oraz w dni powszednie od 17:30 do 18:30