Błogosławieni Męczennicy z Pariacoto O. Michał Tomaszek i O. Zbigniew Strzałkowski

Koło Misyjne powstało w naszej parafii w styczniu 2016 r. z inicjatywy Dominiki Konieckiej, która jako wolontariuszka była na misji w Kitatu (Kenia).

Celem Koła jest:

1. wspieranie działalności misyjnej naszego Kościoła poprzez modlitwę;

2. pogłębianie wiedzy i świadomości misyjnej parafian;

3. w miarę możliwości materialna pomoc w realizacji wybranych projektów misyjnych.

Patronami Koła są błogosławieni męczennicy z Pariacoto (Peru) polscy franciszkanie O.Michał Tomaszek i O. Zbigniew Strzałkowski.

Spotkania Koła odbywają się co 2 tygodnie, na których modlimy się za misje, poznajemy życiorysy wybranych świętych i nieżyjących już misjonarzy, a także sylwetki osób (misjonarzy i wolontariuszy) obecnie pracujących na misjach. Wspólnie oglądamy filmy o tematyce misyjnej oraz uczestniczymy w organizacji wydarzeń misyjnych w naszej parafii. 

Szczegółowe terminy spotkań oraz inne informacje misyjne można znaleźć w gablocie misyjnej znajdującej się w kruchcie Kościoła po prawej stronie."

Osobą odpowiedzialną za wspólnotę jest Maria Truszczyńska; adres mailowy: [email protected] , a opiekunem Koła jest ks. Michał Misiuda; adres mailowy: [email protected] 

List z Filipin 
Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8:00
8:30 8:30
10:00
11:30 (dla dzieci)
13:00
17:00
18:00
18:30
20:00 (Młodzieży)
Spowiedź

Podczas każdej Mszy Świętej


Adoracja Najświętszego Sakramentu

W każdą niedzielę od 19:00 do 20:00 oraz w dni powszednie od 17:30 do 18:30